Stavební právo - aktuální změny a praxe (online)

Nový stavební zákon přehledně a prakticky

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224030
4.6.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová,
Akreditace: MV ČR: AK/PV-691/2021,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Seminář je určen především úředníkům stavebních úřadů, dále  na malých obcích starostům, stavebníkům a zástupcům odborné veřejnosti, které zajímá problematika nového stavebního zákona.

Výklad se bude věnovat hlavně zásadním změnám  nové právní úpravy stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,které mají přímý dopad do činnosti stavebních úřadů.  Výklad zkušené přednášející  se zaměří na přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Seminář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.


 

OBSAH:

Úvodní ustanovení

Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)

Organizace a výkon veřejné správy

Státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu

Stavební právo hmotné

Obecná ustanovení

Požadavky na vymezování pozemků

Požadavky na umísťování staveb

Technické požadavky na stavby

Činnosti ve výstavbě

Stavební řád

Obecná a společná ustanovení

Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)

Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)

Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu

Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)

Odstraňování staveb a terénních úprav

Mimořádné postupy

Informační systémy veřejné správy

Kontrola a opatření k nápravě

Přestupky

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

 

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnut materiál.

 

Lektor semináře

JUDr. Eva Kuzmová

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.