Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


DPH v aktualitách a praxi

Uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace v roce 2020


Variabilní symbol: 220073
Datum konání: čtvrtek 17.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Ing. Václav Benda
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

 SEMINÁŘ BYL V TERMÍNU 16. DUBNA 2020 ZRUŠEN, PROBĚHNE V NÁHRADNÍM TERMÍNU  17.9.2020.

 

 Pro informaci k seminářům v Brně, Praze, Plzni a Ústí n. L. volejte: 773 309 908 a 773 309 909


 

Seminář je určen především pracovníkům finančních a ekonomických odborů obcí, měst a krajů a  jejich příspěvkových organizací, dále pak účetním neziskových organizací.

Výklad bude zaměřen na uplatňování DPH se zaměřením na problematiku obcí a neziskových organizací podle aktuálně platné právní úpravy. Účastníci semináře budou informování o změnách zákona o DPH v roce 2020 a dalších aktuálních problémech při uplatňování DPH v neziskové sféře.


 

Výklad bude zaměřen zejména na:

-          základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH;

-          změny ve vymezení některých základních pojmů;

-          vymezení podmínek, za nichž jsou obce a další neziskové organizace osobami povinnými k dani;

-          vymezení obratu pro účely DPH u obcí a neziskových organizací a podmínky pro jejich registrace plátce nebo identifikované osoby v roce 2020;

-          základní pravidla pro uplatňování daně na výstupu u činností, které jsou ekonomickou činností, včetně stanovení vzniku povinnosti přiznat daň a základu daně;

-          změny sazeb daně od 1. 5. 2020 ve vazbě na rozšíření EET;

-          aktuální problémy při vystavování daňových dokladů;

-          osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí a změny schválené od 1. 1. 2021;

-          pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně u obcí a neziskových organizací v roce 2020;

-          zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění v roce 2020;

aktuální problémy a změny v oblasti správy DPH a při zpracování daňového přiznání a kontrolního hlášení.

 

 

 V ceně zahrnuto občerstvení, písemný materiál poskytnutý lektorem.

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR. 


PŘEDNÁŠÍ :  Ing.  Václav Benda, BVO.CZ s.r.o., vyhledávaný přednášející a praktik, specialista na oblast DPH, dříve na odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, kde se podílel na přípravě zákona o DPH, autor řady publikací a článků k DPH. 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies