Úřední a obchodní korespondence

Pravidla písemné a elektronické komunikace

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224152
28.5.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: Ing. Vlasta Šormová,
Akreditace: MV ČR: AK/PV-348/2009,

Ústí nad Labem, Střední škola obchodu a služeb s.r.o., Velká Hradební 19/ vchod z ulice DVOŘÁKOVA

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pravidly  úřední a obchodní korespondence a poskytnout přehled o stylistických zásadách, které je třeba při tvorbě písemností dodržovat jak v písemné, tak elektronické  komunikaci.  Součástí výkladu bude upozornění na nejčastější chyby a příklady z praxe.

  Školení je určeno  všem administrativním pracovníkům a dalším zájemcům, kteří pro svou práci potřebují znát zásady pro správnou úpravu písemností podle ČSN 01 6910.


OBSAH:

1.     Etiketa úředníka, etiketa běžného života

2.     Základní pravidla písemné komunikace – klasický psaný text

3.     Základní pravidla elektronické komunikace – e-mail

4.     Norma pro úpravu písemností ČSN 01 6910 (2014)

5.     Aktualizace normy ČSN 01 6910 – základní zásady

6.     Jak pracovat s normou ČSN 01 6910

7.     Příklady přístupů k úpravě textů podle ČSN 01 6910

8.     Formální úprava písemností a stylizace, jednotný vizuální styl

9.     Hlavní zásady při psaní písemností

10.  Hlavní zásady při psaní formálních e-mailů

11.  Chyby při psaní písemností a e-mailů

12.  Verbální a neverbální komunikace

13.  Základní zásady efektivní komunikace

14.  Odpovědi na dotazy, které formou chatu můžete psát během přednášky nebo zaslat předem mailem.


 Účastníci obdrží  osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

 v ceně zahrnuto občerstvení a podkladový materiál.  

 

 


 

 PŘEDNÁŠÍ :  Ing. Vlasta Šormová  – zkušená a posluchači výborně hodnocená přednášející z praxe krajského úřadu

  


 

 Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 224152


 

Lektor semináře

Ing. Vlasta Šormová

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.