Asertivita při jednání s klientem

Asertivita včera a dnes, obrana vůči manipulaci

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224150
23.5.2024
od 9:00 do 14:00
čtvrtek

Přednáší: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.,
Akreditace: MPSV ČR: A2022/1013-SP/PC/PP/VP a MV ČR: AK/PV-114/2010,

Plzeň, Hotel Victoria, Borská 19

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Cílem semináře je poskytnout Vám komplexní a tak trochu netradiční náhled na asertivitu, jako techniku jednání a komunikace s klientem. Seznámíte se hlavními asertivními technikami, s „asertivními právy“ člověka i s jejich limity. Nahlédneme spolu i do alternativních oblastí, které lze při komunikaci s klienty využít. Dozvíte se, jaké jsou možnosti  obrany vůči manipulacím v jednání s úřady např. i v emailovém styku. Výklad bude provázen konkrétními příklady a kazuistikami z praxe.

 Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou v častém a přímém kontaktu s klienty - úředníci územních samosprávných celků, pracovníci v sociálních službách a dalších profesích.

  


OBSAH:

1.      Asertivita včera a dnes

o    Móda asertivity před 50 lety. Hlavní smysl vytvoření teorie asertivity. Obrana proti manipulativním technikám. Asertivita v rukou manipulátorů.

o    Hry nulové a nenulové (win-win a win/lost interakce).

o    Asertivní techniky – ukázky a rozbory.

o    Asertivní práva – limity použití, nezávaznost.

o    Co z asertivity je trvalé, co již je pasé.

2.      Manipulace a asertivita

o   Manipulace versus facilitace versus asertivita.

o    Pravidla manipulací, coby alternativní morální pravidla.

o   Transakční analýza, E. Berne a jeho hry.

3.      Nonverbální komunikace a asertivita

o    Limity nonverbální komunikace a její přeceňování.

o    Ambivalence v nonverbální komunikaci.

o    Základní pojmy proxemiky.

o    Kongruence chování (shoda chování se sebepojetím), bariéry a bloky.

o    Nonverbální komunikace při seznamování.

4.      Zdegenerovaná komunikace

o    Řečové akty - John Langshaw Austin.

o    Nahodilá  a systematická degenerace mluvy kvůli manipulacím. Věty s více významy (ironie, výčitky).

5.      Manipulační strategie v jednání s úřadem

o    Technika kobercového náletu. Konstanta nasycení a délka dopisu.

o    Obrana vůči manipulacím v emailovém styku.

6.      Závěrečné shrnutí důležitých poznatků, odpovědi na finální dotazy.


 

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR.

Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnut materiál a občerstvení.

 


PŘEDNÁŠÍ:  PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., přední český psycholog, autor řady knih, publikací  a článků zaměřených například na mezilidské vztahy, partnerské vztahy a rodinu. Zkušený přednášející s vynikajícím hodnocením od účastníků. Dlouhodobá zkušenost s kurzy pro veřejnou správu.

Lektor semináře

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.

Vyhledávaný a oblíbený lektor. Renomovaný psycholog, autor řady publikací a článků zaměřených na mezilidské vztahy, manželství, rozvody a rozchody. Dlouhodobě přednáší pro veřejnou správu a vystupuje v médiích. Jeho semináře jsou vyhledávané pro skvělou neformální atmosféru a záživný výklad.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie

Všem v častém kontaktu s klienty

28.5.2024 Úterý
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Praha
Více informací

Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie

Všem v častém kontaktu s klienty

30.5.2024 Čtvrtek
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Brno
Více informací