Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Z důvodu krizových opatření pozastavujeme realizaci prezenčních školení  

K aktuální situaci  - čtěte - Důležitou informaci 

Vzdělávejte se bezpečně! Pro výběr webinářů zvolte místo konání ON-LINE 


Pohřebnictví – aktuality a poznatky z praxe

Pohřebnictví - praxe 2020 nejčastější problémy a dotazy (online)


Variabilní symbol: 220043
Datum konání: čtvrtek 10.12.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: ON-LINE SEMINÁŘ, , ON-LINE, Více info
Lektoři: Ing. Václav Graf
Cena: 1 750,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-465/2010
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

 ZMĚNA NA ON-LINE ŠKOLENÍ

 

Vážení zákazníci,

  vzhledem k dosavadnímu vývoji epidemie nepředpokládáme možnost osobní účasti přihlášených účastníků na školení, proto seminář proběhne formou ON-LINE školení.

 

 

Účastníkům přihlášeným na prezenční školení byla tato informace zaslána na mail uvedený v přihlášce. 

 

 

 Jak bude probíhat on-line seminář?

 


Cílem tohoto praktického semináře je zejména  zodpovězení  nejčastějších dotazů k  problematice pohřebnictví  po novele zákona -  řád pohřebišť, smlouva o nájmu hrobových míst, opuštěnostimajetku, oceňování, vedení evidencí, ochrana osobních údajů a práva otevřít hroby. Lektor čerpá při výkladu jak ze své vlastní dlouholeté praxe v oboru pohřebnictví a správy pohřebišť, tak ze zkušeností nabytých během bohaté přednáškové činnosti

 

Školení je určeno zejména pracovníkům ÚSC vykonávajícím činnosti na úseku pohřebnictví a provozovatelům - správcům pohřebišť, dále pak všem ostatním zájemcům o problematiku pohřebnictví, např. voleným zástupcům obce.

 


 

OBSAH:

  1. Význam řádu pohřebiště, jeho nezbytný obsah po novele ZOP - povinnosti provozovatele, nájemce a návštěvníků (schválení změn do 31.8.2020 !!)
  2. Povinnosti, předcházející uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa (před skončením dosavadní doby nájmu, při novém pohřbení).
  3. Minimální obsah smlouvy o nájmu hr. místa (účastníci, předmět, specifikace místa, doba, cena, pravidla užívání a péče, změny, skončení, vyklizení).
  4. Obsah ceny nájmu a služeb s nájmem spojených - regulace v r. 2020.
  5. Povaha náhrobku – hrobového zařízení (věc, rozlišení, její vlastnictví, převod či přechod na jiné osoby, opuštěnost a její dokladování) – nově dle OZ - přednost práva nájmu před vlastnictvím zařízení.
  6. GDPR a dopad na vedení evidence, veřejné výzvy (nutné souhlasy?). 
  7. Výkopové práce pro pohřbení a exhumace (obce x jiný subjekt).
  8. Nové pravomoci a povinnosti pohřebních služeb na pohřebištích.
  9. Dotazy, diskuse, výměna zkušeností.

 

 

 

Účastníci obdrží  osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

Podkladový materiál zašleme přihlášeným předem mailem.

 

 


Přednáší:  Ing. Václav GRAF  - lektorská činnost s 35-letou praxí v pohřebnictví ;  soudní znalec - specializace pohřebnictví; 26 let správce pohřebišť ve Valašském Meziříčí.

 

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 220043

Tato služba je určena jen účastníkům semináře. Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies