Sociální práce v SPOD - aktuality a praxe (online)

Sociální práce po novele zákona o SPOD 2021 a 2024

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124048
31.5.2024
od 9:00 do 14:10
pátek

Přednáší: Mgr. et Mgr. Martin Doležal,
Akreditace: A2022/0679-SP/PC, AK/PV-336/2023,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Školení je určeno:

·        vedoucím pracovníkům orgánů SPOD na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů

·        pracovníkům orgánů SPOD na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů

·        vedoucím a řadovým pracovníkům ZDVOP

·        pracovníkům ZDVOP a ústavních zařízení (dětských domovů všech typů)

·        pověřeným osobám poskytujícím sociálně-právní ochranu y

·        zaměstnancům Úřadu práce

 

Cíle a obsah semináře:

Seznámit Vás s hlavními změnami v novele zákona o SPOD 2021 a očekávanými změnami v roce 2024.  Novela z roku 2021 nabyla účinnosti od 1.1.2022. Novela zákona o SPOD v roce 2024 počítá s účinností od 1.1.2025 jde 24.5. do třetího čtení. V době konání semináře očekáváme již finální text Novely ze sněmovny a budeme se jí věnovat. 

Ve výkladu budou rozebrány i dopady již přijatých i očekávaných změn do praxe jmenovaných složek systému SPOD, včetně aktuálních zkušeností z roku 2022 a 2023. Využijte možnost konzultovat připravované změny v novele zákona 2024 již nyní.

Probrány budou zejména změny, které se dotýkají:

·        sociální práce SPOD na úrovni OÚ ORP

·        sociální práce na úrovni zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, domovů pro osoby se zdravotním postižením, včetně nastínění nové praxe těchto zařízení při umisťování nezletilých

·        změna dávkových systémů ve vztahu k dávkám pěstounské péče a státního příspěvku při pěstounské péči

·        změny v přípravách žadatelů o pěstounskou péči a osvojení, včetně psychologického posuzování dle § 44 a § 45

·        změny ve zprostředkování pěstounské péče a osvojení

·        omezení ústavní výchovy a pobytu dítěte ve ZDVOP

·        zrušení některých činností pověřených osob a vznik nových činností

·        odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

·       Registr pověřených osob dle § 49c

·       kolizní opatrovnictví a nahlížení do spisu vedeného k opatrovnictví a poručenství 

·       nová návrhová opatření OSPOD dle § 14 ZSPOD 

·       pobyt dítěte mimo ústav dle § 30 ZSPOD

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

Lektor semináře

Mgr. et Mgr. Martin Doležal

Člen Profesní komory SPOD v ČR a člen profesní komory Social work England (SWE). Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD.

Organizační informace

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

Máte konkrétní DOTAZ K SEMINÁŘI k této problematice? Můžete nám jej zaslat prostřednictvím formuláře dole na stránce předem a lektor/ka si připraví na seminář odpověď. Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

Časový program semináře: 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka 10 minut

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka 30 minut

12:40 - 14:00          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.