Sociální práce v SPOD - aktuality a praxe

Sociální práce po novele zákona o SPOD 2021 a 2024

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124046
31.5.2024
od 9:00 do 14:10
pátek

Přednáší: Mgr. et Mgr. Martin Doležal,
Akreditace: A2022/0679-SP/PC, AK/PV-464/2010,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Vážení zákazníci,

na tento seminář je možno využít slevu 2+1 účastník zdarma.

V případě, že přihlásíte 2 a více osob z jednoho úřadu, budete mít každou třetí osobu zdarma. Pokud využijete tuto nabídku vyplňte prosím za všechny účastníky závaznou přihlášku, ale seminář nehraďte předem, po semináři Vám bude zaslána faktura jen za placené účastníky a osvědčení pro všechny účastníky.

 

Školení je určeno:

·        vedoucím pracovníkům orgánů SPOD na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů

·        pracovníkům orgánů SPOD na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů

·        vedoucím a řadovým pracovníkům ZDVOP

·        pracovníkům ZDVOP a ústavních zařízení (dětských domovů všech typů)

·        pověřeným osobám poskytujícím sociálně-právní ochranu y

·        zaměstnancům Úřadu práce

 

Cíle a obsah semináře:

Seznámit Vás s hlavními změnami v novele zákona o SPOD 2021 a očekávanými změnami v roce 2024.  Novela z roku 2021 nabyla účinnosti od 1.1.2022. Novela zákona o SPOD v roce 2024 počítá s účinností od 1.1.2025 jde 24.5. do třetího čtení. V době konání semináře očekáváme již finální text Novely ze sněmovny a budeme se jí věnovat. 

Ve výkladu budou rozebrány i dopady již přijatých i očekávaných změn do praxe jmenovaných složek systému SPOD, včetně aktuálních zkušeností z roku 2022 a 2023. Využijte možnost konzultovat připravované změny v novele zákona 2024 již nyní.

Probrány budou zejména změny, které se dotýkají:

·        sociální práce SPOD na úrovni OÚ ORP

·        sociální práce na úrovni zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, domovů pro osoby se zdravotním postižením, včetně nastínění nové praxe těchto zařízení při umisťování nezletilých

·        změna dávkových systémů ve vztahu k dávkám pěstounské péče a státního příspěvku při pěstounské péči

·        změny v přípravách žadatelů o pěstounskou péči a osvojení, včetně psychologického posuzování dle § 44 a § 45

·        změny ve zprostředkování pěstounské péče a osvojení

·        omezení ústavní výchovy a pobytu dítěte ve ZDVOP

·        zrušení některých činností pověřených osob a vznik nových činností

·        odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

·       Registr pověřených osob dle § 49c

·       kolizní opatrovnictví a nahlížení do spisu vedeného k opatrovnictví a poručenství 

·       nová návrhová opatření OSPOD dle § 14 ZSPOD 

·       pobyt dítěte mimo ústav dle § 30 ZSPOD

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

Lektor semináře

Mgr. et Mgr. Martin Doležal

Člen Profesní komory SPOD v ČR a člen profesní komory Social work England (SWE). Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD.

Organizační informace

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

Máte konkrétní DOTAZ K SEMINÁŘI k této problematice? Můžete nám jej zaslat prostřednictvím formuláře dole na stránce předem a lektor/ka si připraví na seminář odpověď. Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.