Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Zkušenosti po posledních novelách

Vidimace a legalizace (online)


Variabilní symbol: 223030
Datum konání: úterý 16.05.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: JUDr. Jana Hálová
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Seminář/webinář se bude zabývat problematikou ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) po novele zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů /zákon o ověřování/, a po posledních novelách vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

 

Seminář je určen především úředníkům krajských úřadů, úřadů s rozšířenou působností a obecních úřadů, kteří vykonávají agendu vidimace a legalizace.  

 


Program semináře:

 • Platná právní úprava
 • Působnost na úseku ověřování
 • Kdo může provádět ověřování

 • VIDIMACE

·        Pojem 

·        Způsob vyznačení vidimace 

·        Ověřovací doložka pro vidimaci 

·        Kdy se neprovede vidimace

 • LEGALIZACE

·        Pojem 

·        Legalizace za účasti dvou svědků

·        Úřední ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě 

·        Způsob vyznačení legalizace 

·        Ověřovací doložka pro legalizaci 

·        Kdy se neprovede legalizace

·        Prokázání totožnosti žadatele o legalizaci

 • Postup krajského úřadu, úřadu s rozšířenou působností, obecního úřadu, České pošty a Hospodářské komory neprovedou-li vidimaci nebo legalizaci
 • Evidence vidimací a legalizací
 • Podpisové vzory, vzory otisků úředního razítka
 • Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace
 • Kontrolní činnost
 • Autorizovaná konverze dokumentů – základní informace
 • Ověřování podle notářského řádu
 • Ověřování podle zákona o advokacii
 • Ověřování velitelem lodě

 Přednáší:  JUDr. Jana Hálová – vyhledávaná přednášející k problematice matrik, dlouhodobě MV ČR.


Účastníci obdrží osvědčení . Úředníci ÚSC  s akreditací MV ČR.

Odkaz na materiál poskytnutý lektorem bude zaslán účastníkům mailem před kurzem.
 
 

 Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223030 


 

 

 Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

 

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies