Vodovody a kanalizace (online)

Aktuality a změny pro rok 2024

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224026
21.5.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: Ing. Miloslava Melounová,
Akreditace: MVČR: AK/PV-139/2023,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Cílem semináře je seznámit účastníky s podstatnými aktuálními změnami právních předpisů v oblasti vodovodů a kanalizací. Jedná se o změny prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích (č.256/2023 Sb.) s účinností od 1.7.2023  a správnými postupy při jejich aplikaci v praxi. Vrátíme se také ke změnám zákona o vodách č.254/ 2001 Sb. s účinností od 1.2.2021 a zasadíme je do kontextu aktuálního roku. Účastníci se seznámí i s řešením vybraných problémů v oblasti vodovodů a kanalizací při uplatňování zákona č.274/2001 Sb. v současné praxi. Věnovat se budeme také nejčastějším problémům a a prezenční seminář nabízí také prostor k diskusi.

 Seminář je určen především vlastníkům a provozovatelům

vodovodů a kanalizací,  pracovníkům vodoprávních úřadů, vedoucím a pracovníkům odborů ŽP na obcích a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

 


Obsah semináře: 

 

1. Změny zákona o vodách č.254/2001 Sb. ve znění poslední novely č 284/2021 Sb.

a.     ve vztahu k novému stavebnímu zákonu č. 283/ 2021 Sb.

b.  ve vtahu k povolení záměrů vodovodů a kanalizací

2.      Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb. (č.256/2023 Sb.)

3.      Správná aplikace zákona č .274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v praxi:

a.      povinnosti vlastníků vodovodu nebo kanalizace

b.      povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací

c.       odborný zástupce provozovatele

d.      provozně související vodovody a kanalizace

e.      vodovodní a kanalizační přípojky

f.        odběratelské smlouvy

g.      poplatek za odvádění srážkových vod

h.      měření množství dodané vody

i.        měření množství odváděných odpadních vod

4.      Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací:

a.      plán obnovy vodovodů a kanalizací

b.      hodnota majetku v reprodukční ceně

c.       vyhodnocení opotřebovanosti majetku

d.      přehled o tvorbě a čerpání prostředků obnovy

5.      Kalkulace cen pro vodné a stočné:

a.      kalkulace cen pro vodné a stočné (cenový výměr MF 01/2021)

b.      aktualizace kalkulace cen pro vodné a stočné

c.       porovnání kalkulovaných cen pro vodné a stočné se skutečností

d.      přiměřený zisk     

6.      Odpovědi na dotazy účastníků,  diskuse

 

 V ceně zahrnut materiál poskytnutý lektorem.

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

 


Přednáší: Ing. Miroslava Melounová, velice zkušená přednášející z praxe, ředitelka České společnosti vodohospodářské ČSSI,z.s. Technický auditor MZe, autorizovaný inženýr, znalec oboru vodní hospodářství.


 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?


Můžete nám jej zaslat předem  na adresu brno@vcmorava.cz,

do předmětu napište prosím Dotaz k semináři 224026   

 


Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

  

Lektor semináře

Ing. Miloslava Melounová

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.