Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Praktické postupy, chystaná novela a dotační aspekty VZ

Zadávání veřejných zakázek (online)


Variabilní symbol: 123057
Datum konání: úterý 06.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: Mgr. Ing. Jan Hajzler
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


Zadávání veřejných zakázek (online)

se zaměřením na

Praktické postupy, chystaná novela a dotační aspekty VZ

 

 

Školení je určeno:

 

·       Zadavatelům veřejných zakázek - obce, města, kraje, školy, nemocnice, sociální zařízení aj. příspěvkové organizace, obchodní společnosti obcí a měst, správní úřady, sektoroví zadavatelé, dotovaní zadavatelé.

·       Všem pracovníkům, kteří jsou odpovědni za zadávání veřejných zakázek (investice a pořizování dodávek či služeb).

·       Na menších obcích též starostům a členům obecních rad.

 

 

Cíle semináře: 

 

Seznámit Vás s praktickými postupy při zadávání veřejných zakázek.

Provedeme Vás jednotlivým etapami od prvních kroků, až po ukončení VZ.

Seznámíme Vás s aktuálními informacemi k připravované velké novele zákona o ZVZ.

 

Ukážeme, jak se vyhnout nevhodným či chybným postupům v procesu administrace veřejných zakázek.

 

Součástí výkladu bude také důležitá rozhodovací praxe ÚOHS, stanoviska ÚOHS a MMR ČR k veřejným zakázkám.

 

Stejný seminář můžete navštívit také ve stejný den 6.6.2023 jako prezenční v Ostravě - více info zde.   Nebo 27.4.2023 jako prezenční seminář v Olomoucivíce info zde.

 

 

Obsah semináře: 

1.               Právní úprava zadávání veřejných zakázek - zákon č. 134/2016 Sb., prováděcí a související předpisy; plánovaná velká novela zákona

2.               Vysvětlení důležitých pojmů (veřejná zakázka, druhy a režimy VZ, zadávací řízení, předmět VZ, předpokládaná hodnota, zadavatel, dodavatel, poddodavatel…).

3.               Zásady zadávání VZ - transparentnost, rovnost, přiměřenost, zákaz diskriminace

4.               Sociálně odpovědné veřejné zadávání

5.               Dotační aspekty při procesu veřejných zakázek

6.               Elektronizace veřejných zakázek.

7.               Aplikace zákona při zadávání VZ – výklad vč. zkušeností a poznatků z praxe:

·                  záměr zadavatele pořídit věc (dodávku), službu či stavební práce - druh a předmět zakázky,

·                  stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zákaz účelového dělení zakázek,

·                  předběžné oznámení úmyslu zahájit zadávací řízení,

·                  předběžné konzultace - možnost konzultací s dodavateli před zahájením řízení,

·                  určení režimu veřejné zakázky - kritéria,

·                  zadávací dokumentace, příprava a obsah,

·                  hodnocení nabídek a výběr dodavatele,

·                  střet zájmů (ohrožení nestrannosti či nezávislosti, čestná prohlášení),

·                  vyloučení uchazeče pro jeho “neschopnost“,

·                  jednotné evropské osvědčení - jednodušší prokazování kvalifikace,

·                  dodatečná možnost doplnění dokladů v nabídce,

·                  vzorec pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu,

·                  kdy nelze soutěžit na cenu,

·                  možnost zohlednit kvalitní nabídku,

·                  možnost zrušit zadávací řízení,

·                  uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny,

·                  uchovávání dokumentace o zadávacím řízení.

8.               Veřejné zakázky a registr smluv.

9.               Rozhodovací praxe a stanoviska (ÚOHS, MMR), metodická doporučení - průběžně během výkladu.

10.           Protiruské sankce.

11.           Shrnutí, dotazy a společná diskuze.

 

 

Lektor semináře:

 

Mgr. Ing. Jan Hajzler -  odborník na veřejné zakázky s řadou praktických zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, veřejné vysoké školy; přednášející se dále věnuje problematice veřejných zakázek v obecní samosprávě, spolupracuje s advokátními kancelářemi na rozborech zadávacích řízení z pohledu aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Přednášející se rovněž věnuje publikační činnosti (zejm. na prestižním serveru epravo.cz)..

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123057"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

 

14:10                       Ukončení, zpětná vazba

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies