Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Další termín v Praze 12.9.2023

Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka


Variabilní symbol: 223146
Datum konání: čtvrtek 15.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Mgr. Věra Máchová
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR VE: AK/VE-23/2016
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz

Obsazeno

 Vážení zákazníci,

 seminář je početně omezen a je již obsazen.

Poslední volná místa jsou ještě na online 13.6.2023. Přihlášku najdete zde

Další termín v Praze :  12.9. 2023. Přihlášku najdete  zde

 

 VCM, 773 309 908-9 


 

Cílem semináře je přiblížit Vám vybrané zásady a techniky moderního managementu a především pak jejich aplikaci při řešení tří náročných situací v praxi vedoucího

            1. - efektivní zadávání a delegování úkolů,

            2. - vytýkání nedostatků podřízenému,

            3. - řešení konfliktů mezi podřízenými.

 

Školení je určeno především vedoucím úředníkům ÚSC, vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a všem ostatním zájemcům.

 


 

OBSAH:

Ø   Manažerská role a autorita manažera - základní principy zacházení s mocí, osobnost manažera, přirozená autorita a další zdroje autority manažera.

Ø   Z výkonné funkce na funkci vedoucí - v základních bodech.

Ø   Poznávání podřízených - typologie „umí-chce“, situační styl řízení, řízení prostřednictvím cílů.

Ø   Tři náročné situace a jejich zvládání z pozice vedoucího pracovníka:

1. situace - Efektivní zadávání a delegování úkolů

  - zadávání úkolů vs. delegování,

  - motivační typologie, hierarchie potřeb - Maslowova pyramida,

  - metoda SMART.

2. situace - Vytýkání chyb a nedostatků podřízenému

  - obecné zásady podávání zpětné vazby,

  - pozitivní zpětná vazba: ocenění, pochvala,

  - čtyři způsoby jak sdělit výtku / kritiku,

  - odstupňovaná kritika,

  - zvládání námitek.

3. situace - Řešení konfliktů mezi podřízenými  

  - co je to konflikt,

  - základní přístupy k řešení konfliktů,

  - zprostředkování, arbitráž, delegování,

  - techniky řešení konfliktu na úrovni organizace.

Ø   Diskuze, dotazy, řešení vybraných případů z praxe účastníků.

 

 

Účastníci obdrží obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV VE pro vedoucí úředníky.

 Vložné 1990 Kč. v ceně občerstvení a písemný materiál. 

 

 

  


Přednáší : Mgr. Věra Máchová –  dlouholetá zkušenost s kurzy z oblasti psychologie a managementu, vynikající hodnocení od účastníků.

Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies