Novinka - seminář pro každého úředníka

Digitální stát - právo na digitální služby

Portál občana v praktických ukázkách a souvislostech

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124082
18.6.2024
od 9:00 do 14:10
úterý

Přednáší: PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB,
Akreditace: AK/PV-359/2021,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Cíle semináře:

Představit Portál občana na praktických ukázkách a srozumitelně. Zkušenějším uživatelům i nováčkům představíme Portál občana v souvislostech a návaznostech na běžnou agendu úředníka.

Věnovat se budeme také legislativě a východiskům, na nichž je Portál postaven. Vysvětlíme přínosy portálu občana pro veřejnou správu a občana. Seznámíte se s méně známými funkcemi Portálu občana a s jeho spojitostmi s ostatními portály.

Část semináře budeme věnovat také datovým schránkám a eDokladům, kteréžto jsou dalšími důležitými digitálními službami státu. Část věnovaná datovým schránkám a eDokladům bude stručným představením a spíše pozvánkou na samostatné specializované semináře na tato témata. Hlavním obsahem semináře bude Portál občana.

Prostor dostanou samozřejmě také Vaše dotazy z praxe. Nenechte si ujít možnost načerpat zkušenosti od lektora, který je vedoucím Odboru správních agend úřadu největší městské části v republice.

Seminář je určen:

  • všem úředníkům a vedoucím úředníkům pracujícím s Portálem občana 
  • úředníkům obcí s rozšířenou působností vykonávající činnosti dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.
  • úředníkům vykonávající agendu evidence obyvatel na ohlašovnách
  • účastníkům využívajícím Portál občana z pozice občana

Obsah semináře:

1) portál občana jako součást portálu veřejné správy – vymezení služeb

2) charakteristika portálu občana – ilustrativní ukázka

3) principy portálu občana – harmonogram zahájení, východiska při koncipování systému Portálu občana,

4) přínosy portálu občana – pro občana, pro veřejnou správu, spojitost s ostatními portály

5) legislativa – vymezení souvisejících právních předpisů (viz seznam literatury a předpisů níže), agenda Registru práv a povinností, Informační systém základních registrů,

6) praktická část - ukázka služeb portálu občana

- možnosti přihlášení

- identifikační prostředky

- profil

- design

- služby

- výpisy

- údaje v portálu občana

- datová schránka v portálu občana, archivace datových zpráv v portálu občana, podání a formuláře

- úložiště dokumentů

- správa udělených kontaktů

- notifikace

- kalendář

- koš

- formulář technické podpory

- odhlášení

- bezpečnost

- nakládání s osobními údaji

7) spolupráce s dalšími projekty; nové služby; propagace portálu občana

8) datová schránka – pojem, možnosti přihlašování do datové schránky, seznam datových schránek, rozdělení datových schránek, praktická ukázka práce s datovou schránou fyzické osoby

9) eDoklady – pojem, praktická ukázka

10) dotazy, diskuse

 
 

Lektor semináře

PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB

Vedoucí právního oddělení Odboru správních agend na Úřadu městské části Praha 4. Zkušený lektor zabývající se oblastí občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, doručování písemností ve státní správě a samosprávě, dále oblastí služeb a funkcí Portálu občana a problematikou e-Governmentu v České republice. Autor řady odborných článků v oblasti bezpečnostně právní, veřejné správy a e-Governmentu a též autorem unikátního komentáře k zákonu o cestovních dokladech. Jeho semináře jsou pozitivně hodnoceny pro svoji dynamiku, aktuálnost a zaměření praktické použití prvků e-Governmentu.

Organizační informace

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

Máte konkrétní DOTAZ K SEMINÁŘI k této problematice? Můžete nám jej zaslat prostřednictvím formuláře dole na stránce předem a lektor/ka si připraví na seminář odpověď. Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Digitální stát - právo na digitální služby (online)

Portál občana v praktických ukázkách a souvislostech

18.6.2024 Úterý
PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB
ONLINE
Více informací
Novinka - seminář pro každého úředníka

Občanské průkazy a cestovní doklady (online)

eDoklady v praxi úředníka

22.10.2024 Úterý
PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB
ONLINE
Více informací
Novinka

Občanské průkazy a cestovní doklady

eDoklady v praxi úředníka

22.10.2024 Úterý
PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB
Ostrava
Více informací
Novinka